Domáce úlohy


8.12.          Utorok

                   Sjl- učebnica str.54/7

                   Čit. - str.42-43 / krásne plynule čítať

                   Zajtra dalton - STRAŠIDELNÝ

3.12.         Štvrtok

                  SJL - pracovný list - prefotený

                  MAT - pracovný zošit str.54/ 5,6

                  ČIT - str.41 - krásne plynulo čítať

1.12.         / UTOROK 

                  MAT - učebnica str.38/ 1

Zajtra budeme mať Dalton - Deti sa môžu obliecť za čerta, anjela alebo Mikuláša 

30.11.      / PONDELOK  /

                 SJL - PZ str.23 - dokončiť a str.24/5 a,b

                 MAT - PZ str.51/3,4,5

26.11.     / ŠTVRTOK  /

                SJL - slová so ä po v  - precvičovať - písanka čo už viem

                           uč.str.46/ slniečko

                ČIT - str.39/  Ako Jožko Pletko - naspamäť


24.11.    / UTOROK / 

               SJL - slová so ä po m - precvičovať - písanka čo už viem

               MAT - určovanie hodín - PL 

               ČIT - str.38

Zajtra 25.11. budeme mať Detektívny daltonsky deň

23.11.   / PONDELOK /

              SJL - učebnica str.45/7

              MAT - pracovný zošit str.49/3,4

              ČIT - str.37/ krásne plynulo čítať

20.11.     / PIATOK /

                 SJL - slová so ä po b a p - precvičovať - písanka čo už viem

19.11      / ŠTVRTOK /

                SJL - str.43/lienka

                ČIT - str.36 / krásne plynule čítať


16.11.    / PONDELOK /

                SJL - učebnica str.42/6

                ČIT - str.35 - krásne plynule čítať

                V stredu 18.11. budeme mať daltonsky deň.

12.11    / ŠTVRTOK /

                SJL - naučiť sa rozdelenie samohlások naspamäť a uč.str.41/3

                ČIT - str. 32 - 33 / krásne plynule čítať