Domáce úlohy

Pondelok    Mat - PZ str.6/1,2

                           Sjl - PZ str.4/7,8

                           PRI - Látky a ich skupenstvá

Utorok

Streda        Vlastiveda PZ str.3/4 - učivo miestna krajina na stredu 15.9, obaliť malý zošit a                             založiť podložku

Štvrtok       Č - PZ str.3/3,4 - na stredu 15.9 a krásne plynulo čítať str.5

                               SJL - PZ str.3/1

                                Vstupné testy poprosím podpísať a priniesť naspäť do školy

Piatok          SJ - Učebnica str.5/3 

                      ČSP- priniesť si na budúcu hodinu rozčítanú knižku